CmsContentshet 1st LAB Consortium is gecertificeerd voor: management system ISO 27001HET 1ST LAB CONSORTIUM IS GECERTIFICEERD VOOR:   management system NEN 7510DigiTrust

DigiTrust B.V. has recognized that the 1st LAB Consortium complies with the international standards for information security

ISO 27001 and NEN 7510

Sinds 11 November, 2021, is het 1st LAB Consortium gecertificeerd door Digitrust B.V. voor:

Management system for Information security in healthcare  • ISO NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020 Informatiebeveiliging gerelateerd aan het uitvoeren en rapporteren van laboratoriumanalyses via een webapplicatie. Hiervoor wordt monstermateriaal verzameld, geïdentificeerd, getransporteerd en opgeslagen en vervolgens op meerdere locaties voorbewerkt en geanalyseerd om tot laboratorium uitslagen te komen die kunnen worden gerapporteerd aan betrokken stakeholders. Alsmede het ontwikkelen en beheren van een applicatieplatform Labs- of-Time® om de gegevens te koppelen aan de applicaties van aanvragers, opdrachtgevers, deelnemers en toeleveranciers. In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 3.0 van 8 augustus 2022.
  • NEN 7510 NEN 7510-1:2017+A1:2020 “Het beveiligen van informatie in relatie tot het afnemen, uitvoeren en rapporteren van laboratoriumanalyses via een webapplicatie. Hiervoor wordt monstermateriaal verzameld, geïdentificeerd, afgenomen, getransporteerd en opgeslagen en vervolgens op meerdere locaties voorbewerkt en geanalyseerd om tot laboratorium uitslagen te komen die kunnen worden gerapporteerd aan betrokken stakeholders alsmede het ontwikkelen en beheren van een applicatieplatform Labs-of-Time® om dit proces tet verwerken en de gegevens te koppelen aan de applicaties van aanvragers, opdrachtgevers, deelnemers en toeleveranciers. Dit conform A01 Fenelab Consortium COVID-19 Verklaring van Toepasselijkheid ISO27001:2017+A11:2020 2021-11-08 v2.0.” In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 2.0, d.d. 08/11/2021, waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed.