CmsContents     De laboratoria van het Fenelab Consortium zijn door het RIVM erkend om zelfstandig COVID-19 diagnostiek uit te voeren in Keel-neus swabs en speeksel monsters.De laboratoria van het Fenelab Consortium zijn doot de stichting raad voor accreditatie ISO 17025 geaccrediteerd.RIVM

Het RIVM heeft erkend dat de laboratoria van het Fenelab Consortium zelfstandig COVID-19 Diagnostiek mogen uitvoeren. Zij zijn ook erkend om COVID-19 diagnostiek uit te voeren in speeksel monsters.

Raad voor Accreditatie - ISO 17025

Sinds 5 mei 2021 zijn de laboratoria van het Fenelab Consortium door de RVA geaccrediteerd voor:

  • Ontvangst, voorbewerking,RNA-extractie en -transport van humane neus en/of keelswabs.
  • Het aantonen van SARS-CoV-2 virus in Humane neus en/of keelswabs.